Boek rechtstreeks bij de eigenaar!

Home > Vakantiehuis Texel > Geschiedenis van Texel

Geschiedenis van Texel

Geschiedenis van Texel

Vanaf 1600 speelde Texel een belangrijke rol in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.
Het had een beschermde rede voor de vaart op Indië, voor de visserij en was zeer belangrijk als marinebasis tijdens de 'Tachtig jarige oorlog'. Bij de dijk van Oudeschild is nog een schans uit die tijd te zien.

Na 1834 is het voormalige eiland Eierland door een stuifdijk met het eiland Texel verbonden. Er ontstonden in die tijd nieuwere polders. Het oude land van Texel ligt hoger dan het nieuwe land.

In 1883 verloor Texel zijn betekenis voor de zeevaart, visserij en als marinebasis door de opening van het Noordzeekanaal.

In 1945 brak op het eiland een opstand uit van Georgiërs en Texelse verzetsgroepen tegen de Duitsers. Deze opstand kostten ca. 600 mensen het leven, waarvan meer dan 100 Texelaars. De overlevenden werden enkele weken na de Duitse capitulatie door de Canadezen ontzet.