Herstel Wachtwoord

Uw zoekresultaten

Onze voorwaarden

De Algemene voorwaarden Waddenplaats

Waddenplaats
Akkerwinde 3
6663GC Lent

KvK nr: 63545292
BTW nr: NL176408629B01

info@waddenplaats.nl
www.waddenplaats.nl

1. Algemeen, het format

Waddenplaats is een website die fungeert als marketing platform en is eigendom van Waddenplaats. Waddenplaats is geen intermediair en is niet betrokken bij overeenkomsten gesloten tussen verhuurders en huurders. Waddenplaats zal het platform marketen en adverteerders (verhuurders) en ook bezoekers van de website assisteren om te komen tot optimaal gebruik van de website. Op de pagina’s van Waddenplaats staan vakantiehuizen. Waddenplaats heeft het recht een aangeboden advertentie te weigeren c.q. te verwijderen. Op één pagina wordt één vakantiehuis weergegeven. Zie hierover ook onder het kopje “6. Meerdere vakantiehuizen” in deze voorwaarden. Het succes van Waddenplaats is direct gerelateerd aan de tevredenheid van de bezoeker. Om die tevredenheid te bewerkstelligen vragen we de adverteerders ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat is en dat het beeld dat u schetst op hun pagina overeenkomt met de werkelijkheid. De verhuurders vragen we om de beschikbaarheid regelmatig bij te houden en zoveel mogelijk direct te antwoorden op mail die hun wordt gestuurd door belangstellenden, ook als er geen beschikbaarheid meer is. Waddenplaats is voortdurend bezig het platform te verbeteren en kan daartoe wijzigingen aanbrengen in het systeem.

2. Beschrijvingen

Waddenplaats is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten. Als op enige wijze de content van een pagina in strijd is met de wet of met de fatsoensnormen of, als de wetgever er om vraagt, is Waddenplaats gerechtigd de betreffende tekst aan te passen of te verwijderen. De verhuurder is gehouden zijn accommodatie of object op een eerlijke wijze te beschrijven. Waddenplaats behoudt zich het recht voor beschrijvingen aan te passen of te verwijderen als blijkt dat de beschrijving niet conform de werkelijkheid is. De kwaliteit van de individuele pagina heeft impact op de beleving van het geheel. Daarom is de verhuurder gehouden zorg te besteden aan de teksten op de pagina. De effectiviteit van de individuele pagina’s hangt sterk af van de kwaliteit van de ingevoerde tekst en verstrekte fotografie. De verhuurder houdt zich aan het format van de website; de titels van vrije velden worden gerespecteerd en er zal niet anders worden vermeld dan nodig voor verhuur van het op de pagina vermelde object, of die zaken en diensten die daarmee direct verband houden. Elke pagina op Waddenplaats beschrijft één accommodatie. Vermeldingen die verwijzingen bevatten naar platforms van derden zijn niet toegestaan. Waddenplaats is niet verantwoordelijk voor de content op de website die door gebruikers is gegenereerd.

3. Beschikbaarheid

De beschikbaarheidmodule op Waddenplaats is vrijblijvend. Het niet (regelmatig) bijhouden van de beschikbaarheid heeft een negatieve invloed op de effectiviteit van uw pagina en heeft een negatieve invloed op de website beleving van de bezoeker. Het is niet toegestaan beschikbaarheid te vermelden die niet klopt met de werkelijkheid. Waddenplaats behoudt zich het recht voor bij gebleken misbruik de beschikbaarheidmodule voor de misbruiker te blokkeren.

4. Prijsvermelding

Het is in de reiswereld gebruikelijk voor de verhuur drie boekbare periode op te geven; Week, midweek en weekend. Veel verhuurders hanteren meer tarieven en geven er de voorkeur deze gedetailleerd te beschrijven in het vak “prijs aanpassingen” onder het kopje “Prijs”. Hierbij kan gedetailleerd de exacte prijs weergegeven worden. Waddenplaats stelt als eis dat op een pagina duidelijk is in welke periode welk tarief geldt. Waddenplaats is niet verantwoordelijk voor het foutief vermelden van prijzen.

5. De externe link

De adverteerder mag op een pagina een link leggen naar de eigen website als op die website het huis (meer uitgebreid) wordt beschreven. Het is niet toegestaan een link te leggen naar websites van derden, andere informatiesites of andere platformen waar vakantiehuizen te huur worden aangeboden. Waddenplaats stelt het zeer op prijs als een adverteerder op zijn website terug linkt naar zijn pagina bij Waddenplaats. De externe link mag alleen worden vermeld op de daarvoor aangewezen plaats en niet als onderdeel van de teksten in de vrije velden.

6. Meerdere huizen

De pagina die de adverteerder invult is bedoeld en ontworpen voor de presentatie van een individueel huis. In het veld “overige opmerkingen” kan de adverteerder melding maken van meerdere huizen. Op de pagina is het niet toegestaan een presentatie geven van meerdere huizen als één object. Het is aan te raden voor meerdere huizen meerdere pagina’s te nemen. Waddenplaats behoudt zich het recht voor pagina’s die niet voldoen aan deze voorwaarden aan te passen of te verwijderen.

7. De naam van een huis

Waddenplaats behoudt zich het recht voor namen en plaatsnamen te wijzigen. De naam van een huis mag geen andere informatie bevatten dan de naam. Dus niet: “De Zeester, nog drie weken vrij in juli” of “De Oester vlak bij Midsland”. Ook bij plaatsnamen en regio- aanduidingen geldt: geen additionele informatie.

8. Foto’s

Waddenplaats controleert de foto’s en behoudt zich het recht voor om foto’s met een dubieus karakter of foto’s die in strijd zijn met de goede zeden, te verwijderen.

9. Copyright

Alle teksten en andere uitingen op deze website (ook de teksten van verhuurders) vallen onder het auteursrecht. Verhuurder mag geen teksten of andere uitingen gebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Het hergebruiken op eigen website van beschikbaarheid en de huiskaart mag alleen met bronvermelding of via de door Waddenplaats beschikbaar gestelde scripts.

10. Klachten

Waddenplaats is geen partij in overeenkomsten die verhuurders sluiten met huurders. Als klachten evident terecht zijn zal Waddenplaats bij de verhuurder aandringen op verandering en bij herhaling ingrijpen.